Confortaxi Delft

Privacyverklaring

Taxibedrijf Confortaxi heeft er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen. Wij willen u hiermee duidelijkheid geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken.
Wij werken continue aan het verbeteren van deze privacyverklaring.

Bewust - en misschien ook wel onbewust - deelt u uw persoonsgegeven met ons, bijvoorbeeld door telefonisch een taxi te bestellen, waarbij u uw nummerherkenning per ongeluk aan heeft staan. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen.

Conny Matze is eigenaar en eindverantwoordelijke van Confortaxi met betrekking tot gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@confortaxi.nl of op telefoonnummer 06-20000262. Zij is de enige die toegang heeft tot de computerbestanden van het bedrijf. Deze bestanden staan op een computer die is beschermd door wachtwoorden en een firewall.

Persoonsgegevens die wij verwerken
- Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze met ons heeft gedeeld.
- Wij delen alleen persoonlijke gegeven met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door u te laten ophalen door een ander taxibedrijf bij calamiteiten. Wij vragen altijd om uw toestemming.
- Hiervoor hebben wij uw achternaam, adresgegevens en eventueel telefoonnummer nodig, om u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
- Bankrekeningnummer: indien u op rekening wenst te rijden.
- Adresgegevens: als wij u wij u een factuur toesturen.
- E-mailadres: als u de factuur per e-mail wenst te ontvangen en om reserveringen te kunnen maken en bevestigen.
- Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en om onze operationele activiteiten mogelijk te maken wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn voor bijvoorbeeld een belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
- Confortaxi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
- Voor facturen en de overige administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
- U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Confortaxi. Dit kunt u kenbaar maken via info@confortaxi.nl
- U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens in te zien die door Confortaxi worden bewaard en verwerkt. Dit kunt u kenbaar maken via info@confortaxi.nl
- Wanneer u Confortaxi een e-mail of ander bericht stuurt, zal dit enige tijd bewaard blijven. Wij kunnen u naar aanleiding van zo'n bericht informatie vragen die relevant is voor de uitvoering van uw verzoek, zoals adresgegevens en telefoonnummer.

Website
- De website van Confortaxi is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten.
- Er wordt op geen enkele wijze informatie verzameld middels cookies of anderszins.
- Er is geen analysesoftware in de website verwerkt.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dank voor uw vertrouwen,

Conny Matze
Confortaxi
25 mei 2018

contact